Wystawie towarzyszyły katalogi zaprojektowane przez dr Michalinę Wawrzyczek-Klasik i dra Artura Masternaka.

--

This exhibition has their own catalogues deigned by dr Michalina Wawrzyczek-Klasik and dr Artur Masternak.

Back to Top